Styrelsen

Sjöbo

Hundpark

Sjöbo Hundparksförening är en ideell förening med följande styrelsemedlemmar:


 

Pia Larsson - Ordförande


Ankie Holm  - Sekreterare


Grethel Larsson - Kassör


Jim Niegemann - Ledamot


Henrik Folkesson - LedamotKontakt hundpark@sjobohundpark.se