Styrelsen

Sjöbo Hundparksförening är en ideell förening med följande styrelsemedlemmar:


 

Pia Larsson - Ordförande


Lena Petterson  -  sekreterare


Katarina Thulin - Kassör


Johan Reidenlow - Ledamot


Henrik Folkesson - LedamotKontakt hundpark@sjobohundpark.se